חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעורים מס' 13 ו- 14

שיעור מספר: 13-14

ביום חמישי האחרון היו שני שיעורים (במקום השיעור של דיני מיסים).
מצ"ב סיכום שני השיעורים.

המרצה: ד"ר ברנד