חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 16

שיעור מספר: 16

נושאי השיעור: שומרים (שומר שכר, שומר חינם, שואל ושוכר) – התאוריה הנזיקית, תורת הנזק העקיף (התורה החוזית)