חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 19

שיעור מספר: 19

נושאי השיעור: השמירה האישית: המהרי"ק, הרשב"א, נכסים שהינם ברי הברחה