חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 21

שיעור מספר: 21

נושאי השיעור: המשך שומר שמסר לשומר, כולל הרעת מצב ואמון. בשיעור הבא: עבודה