חוזים מיוחדים במשפט העברי – סיכום שיעור מס' 9

שיעור מספר: 9

נושאי השיעור: ערבות – יסודות החיוב (המשך), ערבות כפוייה, עד שו"ת מהרי"ט

המרצה: ד"ר ברנד