הליך פלילי – סיכום שיעור מס' 1

שיעור מספר: 1

נושאי השיעור:
מטרותיו של ההליך הפלילי
השלבים השונים בהליך הפלילי (מהגשת התביעה ועד זיכוי/אשמה)

המרצה: ד"ר חבה