הוראות לכתיבת סמנריון

אלו ההוראות הכלליות, כל סטודנט צריך לברר מהם הדרישות הפרטניות של המרצה שלו,
עם הגשת הסמנריון יש להגיש את ההוראות המצורפות חתומות,
בהצלחה,

בסמינר שאני משתתף בקשת המרצה היה לפונט 12 (לא אמר איזה סוג) ריווח כפול,
כמובן תוכן עניינים, הקדמה, בסיס עבודה, סיכום ומסקנות, בביליוגרפיה.
בסמינר השני דרשיות שונות לחלוטין,
מי שלא נכח בסמינרים שיברר עם אנשים שהיו ויודעים בוודאות מהם הכללים של המרצה שלהם