דיני ממונות – סיכום שיעור מס' 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור:
תורת הזיהוי
תורת הכח (הרחבה)
תורת החוזה
סעיף 1ב' לחוק השליחות

המרצה: ד"ר אטינגר