דיני ממונות במשפט העברי

מחברת שלמה של דיני ממונות במשפט העברי,
בנוסף לסיכום מחברת לבחינה.
החומר הוא מהקורס שהיה במאי 2008 כך שלדעתי עדכני,
מקווה שגם מקיף.
מצורף גם שתי בחינות ללא פיתרונות.