דיני ממונות במשפט העברי – שיעור 8

שיעור מספר: 8

עשיית עושר ולא במשפט
סוגיה שלישית: "זה נהנה וזה חסר"

המרצה: ד"ר אטינגר