דיני חוזים – שיעור 1

שם קורס

שיעור מספר: 1

-הקדמה
–מבנה הקורס
-חוקים רלוונטים

-פרק א' – כריתת חוזה
–טכניקות לכריתת חוזה
–כללים לכריתת חוזה
—גמירות דעת
—מסוימות
—-מנגנוני השלמה
—–חריגים להשלמה