דיני חוזים – שיעור מס' 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור:
– עקרון תום הלב
– פיצוי חיובי/שלילי/שלילי מורחב
– הסכמי ביניים
– הצעה וקיבול