דיני חוזים – שיעור מס' 1

שיעור מספר: 1

נושאי השיעור:
– כריתת חוזה
– גמירות הדעת
– מסויימות
– מנגנוני ההשלמה
– כוונה ליצור יחסים משפטיים