דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 1

שיעור מספר: 1

נושאי השיעור: סוגי המקורות של המשפט העברי: מקרא, משנה, תלמוד/גמרא,

המרצה: ד"ר ברנד