דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 17

שיעור מספר: 17

נושא השיעור: אסכולות הקשורות לשומרים, הבסיס הנזיקי, האסכולה החוזית והאסכולה הקניינית