דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 2

שיעור מספר: 2

הקדמה כללית
חייב אני לך מנה (קטעים מהדף שחולק נמצאים בתוך הסיכום)
(משנה, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי)

המרצה: ד"ר ברנד