דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 3

שיעור מספר: 3

נושאי השיעור:
בעיית ההתחייבות (חייב אני לך מנה) : משנה, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, רש"י ותוספות.

המרצה: ד"ר ברנד