דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 4

נושאי השיעור: חייב אני לך מנה
תוספות, חוב / מלווה בע"פ, חוב / מלווה בשטר, התחייבות בשטר, הרמב"ם

המרצה: ד"ר ברנד