דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 6

שיעור מספר: 6

נושאי השיעור:
המשך שיעור קודם,
טורים (ר' יעקב בן הרא"ש), שו"ת ופס"ד הרב עובדיה.
נושא 3. אסמכתא
תוספתא

המרצה: ד"ר ברנד