דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 7

שיעור מספר: 7

נושאי השיעור – אסמכתא – המשך: הגדרות של אסמכתא, מקרים של אסמכתאות ותחילת הלכות הרמב"ם.

המרצה: ד"ר ברנד