דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 11

שיעור מספר: 11

נושאי השיעור: המשך הרמב"ם ורמב"ן משיעור קודם וכן: אחריות הערב– תלמוד בבלי ורמב"ם

המרצה: ד"ר ברנד