דיני חברות – סיכום שיעור מס' 7

שיעור מספר: 7

נושאי השיעור: בעיית התפקוד של בעלי המשרה, חובת הזהירות, התווית מדיניות החברה, מקרה בנק הפועלים