סיכום דיני חברות משנים קודמות

המרצה: דוד האן

כאשר מקימים חברה עושים זאת לצורך יצירת רווחים כספיים תוך כדי מארג של עסקאות כלכליות. עיסקה כלכלית נולדת מתוך כריתת חוזה. המערכת המשפטית של מערך היחסים בין השותפים לחוזה הוא כפי שמוגדר בחוזה. לכאורה די בדיני החוזים כדי להסדיר פעילות של חברות. אם כן על איזה צורך בא לענות חוק החברות? ….