מבחנים במבוא למשפט

התמונה של אילן שפיר

שם קורס

תאריך המבחן: 
2003-2006
המרצה: 
ניר קידר

תוצאות הצבעה

+++++++++-
ניקוד: 9.0, הצבעות: 4

הוגש ע"י אילן שפיר ביום 8. אוקטובר 2008 - 8:34.
התמונה של tch1

מבחנים לדוגמא

מחפש מבחנים לךדוגמא במבוא למשפט